Stamboom van Floran

NHSB 2371467

Floran op de Horst
Floran op de Horst

BB = homozygoot zwart = zwart
Bb = heterozygoot zwart = zwart maar met bruinvererving
bb = homozygoot bruin = bruin

In de stamboom van Floran komen alleen zwart/witte stabijs voor. Wel is een aantal van de voorouders bruinverervend, d.w.z., zij tonen zwart/wit maar kunnen bruin doorgeven aan hun nageslacht. Dit weet je pas als er bruine pups geboren worden uit een combinatie met een bruine of bruinverervende partner. Floran heeft twee bruine zusjes dus zowel vader als moeder moeten bruin verervend zijn.

Stamboom Floran 001