HD uitslag Floran

Floran is geröntgend voor HD. De uitslag is HD A Norbergwaarde 33, botafwijking 0 en Onvoldoende Aansluiting

HD uitslag Floran 001