HD en ED uitslag van Guusje

HD uitslag Guusje 001 ED uitslag Guusje 001
HD A Norbergwaarde 38 Botafwijking 0 onvoldoende aansluiting.

ED en HD wat is dat?