SCID (bij de Wetterhoun)

Bron: NVSW

Wat is SCID?
Severe Combined Immune Deficiency Syndroom

Een erfelijke immuunziekte die leidt tot een verstoorde ontwikkeling van de witte bloedcellen. Pups maken
zelf geen weerstand tegen infecties aan en zijn extreem vatbaar voor allerlei bacteriën en virussen. Als de
immuunstoffen uit de moedermelk opraken, ontwikkelen de pups uiteenlopende infecties en
ziekteverschijnselen. Ze overlijden tussen de 6 en 10 weken oud. Genezing is niet mogelijk.

Oorzaak gevonden

Toen de mysterieuze pupsterfte alarmerende vormen aan ging nemen en duidelijk werd dat het om een
erfelijk probleem ging, is men gaan zoeken naar de oorzaak. In samenwerking met de Faculteit voor
Diergeneeskunde in Utrecht, zijn twee studentes de genetische afwijking gaan onderzoeken. In 2009 is de
oorzaak gevonden. Het betrof een afwijking van het zogenaamde RAG1 eiwit; een enkelvoudig recessief
verervende mutatie. Sindsdien is door middel van een eenvoudige DNA-test aan te tonen of honden drager
van het defecte gen zijn. Dragers hebben zelf nergens last van, maar als twee dragers worden
gecombineerd, kunnen lijders geboren worden. Dat risico kan nu vermeden worden.

SCID en de fokkerij

Sinds de DNA-test beschikbaar is gekomen, worden er geen lijders meer geboren, er gaan geen pups meer
aan dood. De test is verplicht voor alle fokdieren, dragers mogen alleen worden gecombineerd met vrije
honden.

De van ’t Buske hounen zijn allemaal SCID vrij!