7e week Lytse pups

6 november - 13 november

Op 11 november zijn de Lytses gevaccineerd en nagekeken. Alle pupjes zijn gelukkig helemaal gezond verklaard! De gebitjes zijn goed, de fontanelletjes zijn gesloten, de hartjes klopten goed en ruisloos en bij de reuen zijn de balletjes ingedaald. Één pupje heeft een heel klein navelbreukje maar dat is verder niet erg en hoeft niet behandeld te worden. Het komt best vaak voor bij de Wetterhoun. 
Een dag eerder was de chipper van de Raad van Beheer op bezoek. Alle pups zijn van een identificatiechip voorzien en er is een swap afgenomen voor DNA. Dat is ook bij mama Guusje en papa Piet gebeurd die voor deze gelegenheid bij ons op bezoek was. Hij moest helemaal niets hebben van zijn kroost. Mooie papa!

Op zondag 13 november zijn we met de pupjes naar park de Nieuweling geweest. Een aantal van hen maakte voor het eerst kennis met gras, steentjes en zand. De Lytses vonden het wel prima. Ze hebben lekker gespeeld en gevochten. Er kwam op een gegeven moment een jonge Golden Retriever die een beetje té enthousiast achter een pupje aan ging. Guusje ging er ogenblikkelijk naar toe om de Golden bij haar pup weg te drijven. 

De zevende week al weer voorbij...

Wat vliegt de tijd als het gezellig is;-)
De pupjes doen het fantastisch! We nemen ze nu regelmatig mee op de wandeling met de grote honden maar we gaan ook met elk hondje apart even naar het centrum. Langzamerhand bereiden we ze voor op hun nieuwe leven.