6e week Lytse pups

31 oktober - 6 november

De zesde week zit er op.

Het was weer een enerverend weekje waarin de pups voor het eerst kennis maken met onze kippen en ons konijn Floc. De meeste pupjes gaan voorzichtig te werk maar Bella stuitert overal op af. Ze springt de ren van Floc in en eet samen met haar uit het bakje. Daarna herken je de poep van Bella aan de stukjes maïs... Floc vindt het prima. Ze is het wel gewend dat er zo nu en dan een kudde pups haar het leven zuur maken. Ze zitten elkaar zo nu en dan flink in de haren maar over het algemeen is het een heel gezeglijk nest.