Pongo

Van Leafke Ids van ’t Buske roepnaam “Pongo” ben ik op papier mede-eigenaar omdat mijn broer, de eigenaar van Pongo, in het buitenland woont en zo nu en dan verhuist naar een ander land. Pongo heeft dus gewoon een Nederlands paspoort en een Nederlands NHSB nummer. Hij is het eerste half jaar van zijn leven door mij opgevoed. Van die opvoeding en training heb ik een blog bijgehouden.

Het baasje van Pongo, mijn neefje Nicolàs, is franstalig en daarom staan er Franse teksten onder de foto’s.

Pongo met botje
Pongo met botje

Pongo is heel inteligent en heel lief!  Pongo est três intélligent et trêst doux!
Pongo is heel intelligent en heel lief!
Pongo est três intélligent et trêst doux!

Pongo in gevecht met Amy. Pongo avec sa soeur Amy
Pongo in gevecht met Amy.
Pongo avec sa soeur Amy

Pongo op strandje van het Horsterpark.  Pongo sur la plage de la Horsterpark
Pongo op strandje van het Horsterpark.
Pongo sur la plage de la Horsterpark

Pongo was zoek
Pongo was zoek
Waar zou Pongo toch zijn?
Ik was Pongo kwijt. Hij was al eerder deze week op zolder gespot maar nu had ik er even niet aan gedacht dat hij moeiteloos de steile trap op klautert. Niet zo’n goed idee voor zo’n jong hondje maar ja, wat doe je er aan als hij in een onbewaakt ogenblik de spanning en het avontuur opzoekt. Ik riep hem en op een gegeven moment hoorde ik gestommel boven mij. Een blik naar boven en ja hoor, daar lag ons Pongetje met de indianentooi van Thijs die ook dit keer is mee verhuisd…Où est Pongo?

J’étais perdu Pongo. Il était déjà à zolder plus tôt cette semaine, mais maintenant je ne croyais pas que même les escaliers raides il brouille sans effort. Pas une bonne idée pour tel un jeune chien mais oui, que faire si la tension dans un moment d’inattention il et l’aventure. J’ai appelé à lui et à un moment donné, j’ai entendu le bruit au-dessus de moi. Un coup de œil vers le haut et assurer suffisamment, il a été Pongetje avec la coiffe d’Indiens rendues par Thijs qui déménage également le long de cette période…

Pongo moet de zwemslag nog te pakken krijgen
Pongo moet de zwemslag nog te pakken krijgen

Op de pont van Pannerden naar Millingen aan de Rijn Sur le Pont de Pannerden à Millingen aan de Rijn
Op de pont van Pannerden naar Millingen aan de Rijn
Sur le Pont de Pannerden à Millingen aan de Rijn

comme mère tel fils
comme mère tel fils?
Zo moeder zo zoon?Pongo heeft het potje visvoer gescoord. Ik dacht dat ik het potje wel weer achter de viskom kon laten staan want Imre komt er niet meer aan. Helaas, zoon lief heeft dezelfde streken. Op het moment van fotograferen was het potje nog niet geheel gesloopt maar vandaag is het Pongo alsnog gelukt om het potje kapot te maken en de inhoud te verorberen. Stom natuurlijk om het toch nog achter de viskom te willen bewaren…

Comme mère, tel fils?

Pongo a marqué nourriture pour les poissons. J’ai pensé que je laisser maintenant mais malheureusement fils doux a les même traits comme sa mère.

Wat een prachtig hondje! Quel beau chien!
Wat een prachtig hondje!
Quel beau chien!

Hij lijkt al zo volwassen! Il semble déjà tellement mature!
Hij lijkt al zo volwassen!
Il semble déjà tellement mature!

Met Nicolàs, zijn toekomstige baas Avec Nicolàs, son futur patron.
Met Nicolàs, zijn toekomstige baas
Avec Nicolàs, son futur patron.

Sta ik goed zo? Je suis si bon?
Sta ik goed zo?
Je suis si bon?

Nicolàs doet Pongo aan de lijn. Nicolàs fait Pongo à la ligne.
Nicolàs doet Pongo aan de lijn. Nicolàs fait Pongo à la ligne.

Leren wandelen aan de lijn
Leren wandelen aan de lijn

Nog een laatste foto met mama Imre. Une dernière photo avec mama Imre
Nog een laatste foto met mama Imre.
Une dernière photo avec mama Imre

Nog een dikke knuffel
Nog een dikke knuffel

en dan is daar het vertrek moment. Ik lach wel maar heb geen schik...
en dan is daar het vertrek moment. Ik lach wel maar heb geen schik…
Als je zo intensief gewerkt hebt met een hond dan is het afscheid heel moeilijk. Ik wist tevoren dat het zou komen maar op het moment suprême valt het toch tegen. Pongo is eerst mee gegaan op vakantie in Frankrijk en vervolgens kwam hij weer naar Nederland voor een vakantie in Winterswijk. Op 22 augustus is Pongo naar Shanghai vertrokken. Via skype word ik zo nu en dan op de hoogte gehouden van zijn ontwikkeling. Op zijn blog houd ik bij hoe het met Pongo gaat in Shanghai.