Stamboom van de Amor pups

In de stamboom van het Amor nest komen alleen zwart-witte Stabijs voor. Wel is een aantal van de voorouders bruinverervend, d.w.z., zij tonen zwart-wit maar kunnen bruin doorgeven aan hun nageslacht. Dit weet je pas als er bruine pups geboren worden uit een combinatie met een bruine of bruinverervende partner. Floran zou bruin verervend kunnen zijn omdat haar beide ouders bruin verervend zijn. Behalve bruin komt er ook tanpoint (driekleur) voor omdat in dit nest maar liefst 4 tanpoint hondjes zijn. Floran is zeker tanpoint en Bengy is zeker tanpointverervend. De pups waarbij het tanpoint niet zichtbaar is zijn wel tanpoint verervend omdat ze van Floran het gen voor tanpoint meekrijgen.

OUDERS GROOTOUDERS OVERGROOTOUDERS BETOVERGROOTOUDERS
  

 

 

 

 

 

Bengy van de Nesse
Oldekerke
NHSB 2237036

 

 

 

 

 

 

Felle Flash fan ‘e Alde
Leane
NHSB 2129624
Alger fan ’t Gaelefjild
NHSB 1963670
Kamp.
Frids fan è Ikeloane
NHSB 1786282
Kamp. Gelske fen ’t Leeuwenhiem
NHSB 1765179
Djo-Silly fan ’t Winalduhiem Bb
NHSB 1824025
Kamp. Mitch Bb
NHSB 1662455
Frouke fan ’t Winalduhiem
NHSB 1674676
Kiro
NHSB 1989883
Midas
NHSB 1856332
Dijddel fan ’t Fugelhiem
NHSB 1522652
Sonja fan it Drentse hiem
NHSB 1730507
Bonny van de
Vronergeest
NHSB 1806019
Kamp. Mitch Bb
NHSB 1662455
Oda Brenda fan ’t Paradijske
NHSB 1574388
Floran
NHSB 2371467
Kamp. Gysbert fan’e Alde
Leane Bb
NHSB 2193136
Asta Bill v.d. Vronergeest Bb
NHSB 1806013
Kamp. Mitch Bb
NHSB 1662455
Oda Brenda fan ’t Paradijske
NHSB 1574388
Kamp. Dibbrich fan ‘e Alde
Leane
NHSB 2021983
Kamp. Ime fen ’t Leeuwenhiem Bb
NHSB 1837329
Djo-Silly
fan ’t Winalduhiem Bb
NHSB 1824025
Ylkje fan ’t Paradijske
Bb
NHSB 2148723
Kamp.Ime fan ’t Paradijske
NHSB 1780256
Elmer Beike fan ’t Heidehiem
NHSB 1624882
Astrid fan ’t Paradijske
NHSB 1310379
Ada fan ’t Paradijske
NHSB 2002900
Asta Bill v.d Vronergeest Bb
NHSB 1806013
Berber fan ’t Paradijske
NHSB 1712870